Workshopy bezpečnější Ostrava

9.11.2018 Tisková zpráva / Ostrava / Vzdělávací seminář

Oběti domácího násilí a pohlavního zneužití

Nadační fond Paragraf dne 9.11.2018, v rámci svého projektu „Bezpečnější Ostrava“, který je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy, uskutečnil vzdělávací seminář pro subjekty realizující a podílející se na prevenci kriminality na území Statutárního města Ostravy, a to na téma:

„Oběti domácího násilí a pohlavního zneužití“

K danému tématu přednesli své jednotlivé příspěvky pozvaní odborníci z praxe:

 1. Specifika výslechu dětí, jež jsou obětí trestného činu domácího násilí a pohlavního zneužití
  Lektor: kpt. Mgr. Marcela Musálková, vrchní komisařka, odbor obecné kriminality KŘPMSK

 2. Změny v psychice dětí, jež jsou obětí trestného činu domácího násilí a pohlavního zneužití.
  Lektor: PhDr. Petr Štěpaník, psycholog

 3. Duševní poruchy dětí, jež jsou obětí trestného činu domácího násilí a pohlavního zneužití.
  Lektor: MUDr. Kateřina Černeková, psychiatr12.11.2018 Tisková zpráva / Ostrava / Vzdělávací seminář

Práva obětí a jejich odškodňování

Nadační fond Paragraf dne 12.11.2018, v rámci svého projektu „Bezpečnější Ostrava“, který je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy, uskutečnil vzdělávací seminář pro subjekty realizující a podílející se na prevenci kriminality na území Statutárního města Ostravy, a to na téma:

„Práva obětí a jejich odškodňování“

 1. Práva obětí trestných činů podle zákona o obětech trestných činů a dle trestního řádu
  Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát

 2. Odškodnění dle zákona o obětech trestných činů a dle zákona č. 59/2017 Sb.
  Lektor: Mgr. Jakub Severa, ředitel odboru odškodňování ministerstva spravedlnosti

 3. Ustanovování a náklady zmocněnce poškozeného v trestním řízení.
  Lektor: JUDr. Jitka Kaustová, soudkyně – Okresní soud Ostrava19.11.2018 Tisková zpráva / Ostrava / Vzdělávací seminář

Újma na zdraví a nároky oběti – poškozeného

Nadační fond Paragraf dne 19.11.2018, v rámci svého projektu „Bezpečnější Ostrava“, který je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy, uskutečnil vzdělávací seminář pro subjekty realizující a podílející se na prevenci kriminality na území Statutárního města Ostravy, a to na téma:

„Újma na zdraví a nároky oběti – poškozeného“

 1. Újma na zdraví, nároky poškozeného. Odškodňování psychické újmy.
  Lektor: Mgr. Petr Kausta, advokát

 2. Stanovení mechanizmu úrazu, příčinná souvislost, následek, průměrná doba léčení
  Lektor: MUDr. Marek Dokoupil, MBA, znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství

 3. Dopady trestné činnosti pachatele na osobnost poškozeného. Viktimizační syndromy a jejich využití pro poradenskou práci s oběťmi trestné činnosti.
  Lektor: PhDr. Petr Štěpaník, psychologNadační fond Paragraf v rámci projektu „Bezpečnější Ostrava“ organizuje a realizuje:

 • Přednášky a workshopy pro pracovníky v oblasti prevence kriminality
 • Přednášky a workshopy pro školitele, sociální pracovníky, výchovné poradce, kurátory a jiné osoby v rámci prevence kriminality
 • Účast právních odborníků na setkávání pracovních skupin Magistrátu města Ostravy
 • Zajištění právní podpory pro subjekty naplňující Strategii prevence kriminality (telefon, email, osobní jednání)
 • Vypracování příspěvků na web Bezpečnější Ostrava, Ostravská radnice
 • Vydává články k prevenci kriminality ve spolupráci s Moravskoslezským deníkem